Skattemæssige oplysninger for året 2021
               
               
Et individuelt servicebrev, med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen for 2021, udsendes til alle medlemmer af Thyborøn - Harboøre Vindmøllelaug, sammen med indkaldelse til generalforsamling.
               
Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen:          
               
Pr. andel   Rubriknr.
Salg af el 2021 = 227    
Renteudgifter, netto = -0,18    
Skattepligtig indkomst = 227  

20

               
Interessenter med mindre end 32 andele, som anvender den skematiske regel, skal ikke indberette til skat.                           Bemærk, at såfremt du ejer andele i andre møllelaug, skal indtægterne fra disse tillægges ovennævnte beløb, dog kan bundfradrag kr. 7.000 kun anvendes én gang. (Bundfradraget er hævet fra kr. 3.000 til kr. 7.000 fra 2010)        
                 
Eksempel - skematisk regel, 30 andele      
Elsalg, 30 andele á 227 kr. = 6.810    
Renteudgifter, 30 andele á 0,18 kr.       = -5    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = -195    
Skattepligtig indkomst, 60% = -117   20
(negativ-skriv 0 i felt 20        
               
Eksempel - skematisk regel, 32 andele      
Elsalg, 32 andele á 227 kr. = 7.264    
Renteudgifter, 32 andele á 0,18 kr. = -6    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 258    
Skattepligtig indkomst, 60% = 155   20
               

 

               
               

 

               
               

Selskabers køb af andele:
..\Tekster\Selskabers køb af andele - 04.02.04.doc

Overdragelseskontrakt:
..\Tekster\Overdragelseskontrakt - 04.02.04.doc


.....................................................................................................................................................