Skattemæssige oplysninger for året 2019
               
               
Et individuelt servicebrev, med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen for 2019, udsendes til alle medlemmer af Thyborøn - Harboøre Vindmøllelaug, sammen med indkaldelse til generalforsamling.
               
Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen:          
               
Pr. andel   Rubriknr.
Salg af el 2019 = 308    
Renteudgifter, netto = 0    
Skattepligtig indkomst = 308  

20

               
Interessenter med mindre end 26 andele, som anvender den skematiske regel, skal ikke indberette til skat.                           Bemærk, at såfremt du ejer andele i andre møllelaug, skal indtægterne fra disse tillægges ovennævnte beløb, dog kan bundfradrag kr. 7.000 kun anvendes én gang. (Bundfradraget er hævet fra kr. 3.000 til kr. 7.000 fra 2010)        
                 
Eksempel - skematisk regel, 23 andele      
Elsalg, 23 andele á 308 kr. = 7.084    
Renteudgifter, 23 andele á 0,11 kr.       = -2    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 82    
Skattepligtig indkomst, 60% = 49   20
(negativ-skriv 0 i felt 20        
               
Eksempel - skematisk regel, 30 andele      
Elsalg, 30 andele á 308 kr. = 9.241    
Renteudgifter, 30 andele á 0,11 kr. = -2    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 2.238    
Skattepligtig indkomst, 60% = 1.343   20
               

 

               
               

 

               
               

Selskabers køb af andele:
..\Tekster\Selskabers køb af andele - 04.02.04.doc

Overdragelseskontrakt:
..\Tekster\Overdragelseskontrakt - 04.02.04.doc


.....................................................................................................................................................