Skattemæssige oplysninger for året 2016
               
               
Et individuelt servicebrev, med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen for 2016, udsendes til alle medlemmer af Thyborøn - Harboøre Vindmøllelaug, sammen med indkaldelse til generalforsamling.
               
Nøgletal som skal anvendes til selvangivelsen:          
               
Pr. andel   Rubriknr.
Salg af el 2016 = 256    
Renteindtægter, netto = -0,09    
               
Interessenter med mindre end 28 andele, som anvender den skematiske regel, skal ikke indberette til skat.                           Bemærk, at såfremt du ejer andele i andre møllelaug, skal indtægterne fra disse tillægges ovennævnte beløb, dog kan bundfradrag kr. 7.000 kun anvendes én gang. (bundfradraget er hævet fra kr. 3.000 til kr. 7.000 fra 2010)        
                 
Eksempel - skematisk regel, 28 andele      
Elsalg, 28 andele á 256 kr. = 7.168    
Renteindtægter, 28 andele á -0,09 kr.       = -3    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 165    
Skattepligtig indkomst, 60% = 99   20
(negativ-skriv 0 i felt 20        
               
Eksempel - skematisk regel, 30 andele      
Elsalg, 30 andele á 256 kr. = 7.680    
Renteindtægter, 30 andele á -0,09 kr. = -3    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 677    
Skattepligtig indkomst, 60% = 406   20
               

 

               
               

 

               
               

Selskabers køb af andele:
..\Tekster\Selskabers køb af andele - 04.02.04.doc

Overdragelseskontrakt:
..\Tekster\Overdragelseskontrakt - 04.02.04.doc


.....................................................................................................................................................