Skattemæssige oplysninger for året 2017
               
               
Et individuelt servicebrev, med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen for 2017, udsendes til alle medlemmer af Thyborøn - Harboøre Vindmøllelaug, sammen med indkaldelse til generalforsamling.
               
Nøgletal som skal anvendes til selvangivelsen:          
               
Pr. andel   Rubriknr.
Salg af el 2017 = 291    
Renteudgifter, netto = 0,09    
               
Interessenter med mindre end 25 andele, som anvender den skematiske regel, skal ikke indberette til skat.                           Bemærk, at såfremt du ejer andele i andre møllelaug, skal indtægterne fra disse tillægges ovennævnte beløb, dog kan bundfradrag kr. 7.000 kun anvendes én gang. (bundfradraget er hævet fra kr. 3.000 til kr. 7.000 fra 2010)        
                 
Eksempel - skematisk regel, 28 andele      
Elsalg, 28 andele á 291 kr. = 8.148    
Renteudgifter, 28 andele á 0,09 kr.       = -3    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 1.145    
Skattepligtig indkomst, 60% = 687   20
(negativ-skriv 0 i felt 20        
               
Eksempel - skematisk regel, 30 andele      
Elsalg, 30 andele á 291 kr. = 8.730    
Renteindtægter, 30 andele á -0,09 kr. = -3    
Bundfradrag = -7.000    
Beregningsgrundlag = 1.727    
Skattepligtig indkomst, 60% = 1.036   20
               

 

               
               

 

               
               

Selskabers køb af andele:
..\Tekster\Selskabers køb af andele - 04.02.04.doc

Overdragelseskontrakt:
..\Tekster\Overdragelseskontrakt - 04.02.04.doc


.....................................................................................................................................................